Om KeySMS - Et Keyteq Labs AS produkt

KeySMS er et produkt for intern kommunikasjon i bedriften, til medlemsmasser, direkte markedsføring eller ganske enkelt for å sende SMS på en mer effektiv måte. Dette kan gjøres fra vårt system via web, ipad-app eller en integrasjon med bedriftens egne systemer.

Teamet bak KeySMS

Keyteq Labs er et selskap for innovasjon og produktutvikling. Keyteq Labs er satt sammen av dyktive, innovative personer som har blant sine oppgaver å forske og forme morgendagens løsninger. Med Keyteq Labs ønsker vi å ligge helt i front når det gjelder fremtidens løsninger.

Produktsjef KeySMS: Bjørnar Helland Bjørnar Helland Produktsjef KeySMS
Utvikler: Jon Helge Stensrud Jon Helge Stensrud Utvikler
Forretningsutvikler: Stig Martin Fiskå Stig Martin Fiskå Forretningsutvikler
Driftsansvarlig: Daniel Soldal Daniel Soldal Driftsansvarlig
Daglig leder: Alexander Sundli-Härdig Alexander Sundli-Härdig Daglig leder

Våre andre produkter

 

                

 

Keyteq Labs jobber også med applikasjoner for iPad, iPhone og Android. Med god spisskompetanse på ny teknologi og brukeropplevelser, spiller Labs en sentral rolle i flere av Keyteqs leveranser.