Om KeySMS - Et Keyteq Labs AS produkt

KeySMS er et produkt for intern kommunikasjon i bedriften, til medlemsmasser, direkte markedsføring eller ganske enkelt for å sende SMS på en mer effektiv måte. Dette kan gjøres fra vårt system via web eller en integrasjon med bedriftens egne systemer.

Teamet bak KeySMS

Keyteq Labs er et selskap for innovasjon og produktutvikling. Keyteq Labs er satt sammen av dyktive, innovative personer som har blant sine oppgaver å forske og forme morgendagens løsninger. Med Keyteq Labs ønsker vi å ligge helt i front når det gjelder fremtidens løsninger.