Skole-meldinger

Bruk SMS til å gi beskjeder til foreldre, og la foreldre sende melding direkte til lærer.

Bruk allerede i dag!