Kritisk info

Send kritisk info til de som skal ha det, og vær sikker på at den kommer frem.

Bruk allerede i dag!